Immanuel Löw Heritage Foundation

Löw Immánuel Alapítvány

20140928ungvari-tamas
Prof. Dr. Ungvári Tamás

 

Elnök: Prof. Dr. Ungvári Tamás
KurátorokProf. Dr. Péter László,  Prof. Dr. Hídvégi Máté.

Löw Immánuel főrabbi (1854-1944), a szabadságharc híres rabbijának fia Szegeden született. Tanítványa, Scheiber Sándor szerint „a földkerekség élő legnagyobb zsidó tudósa volt, aki áttekintette mindazt, amit a zsidó szellem alkotott a Szentírástól napjainkig.”

Ezt a tudós életművet, többszáz zsinagógai beszédét, a magyar néprajzban alkotott kutatásait mára elfeledték. A „Zsidók flórája” (Die Flora der Juden) című négykötetes alkotása csak németül jelent meg: magyar, vagy angol fordítása nem létezik.

A magyar judaisztika és etnográfia legnagyobb alakja 1944-ben a szegedi gettóba kényszerült. Hiába volt az első, aki közvetlen Stockholmból a svéd oltalomlevelet megkapta. A kilencven-esztendős vak férfi tüdőgyulladást kapott. Fonott székében zsúfolták a vagonba, majd Budapesten kivételezettként az Aréna úti zsinagóga gyűjtőtáborába vitték, innen a Wesselényi utcai kórházba. A csonttá soványodott világtalan Löw itt hunyt el.

Tartozunk neki.

Az Alapítvány a mester műveinek fordítására, újrakiadására alakult esztendeje. Első munkája az Amerikából finanszírozott könyvritkaság, a Löw emlékkönyv(1946) restaurálása és digitalizása volt. Ezt közzétettük az Országos Rabbiképző – Zsidó egyetem honlapján.

Löw Immanuel munkáiban héber, arámi, arab, perzsa, görög, latin, román és orosz hivatkozások vannak. Német nyelvű munkáit így csak egy kollektíva fordíthatja magyarra és angolra.

A francia Antalis magyarországi leányvállalatának és vezérigazgatójának nagylelkű adománya tette lehetővé a Löw Alapítvány létrejöttét.

Köszönettel:
A kuratórium