Menahem Schmelzer: “Löw Immánuel és Scheiber Sándor.” In: Babits Antal (szerk.) Papírhíd az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára. Logos Kiadó, Budapest, 2013, 187-197. o.

Megjegyzés Ungvári Tamástól

Menahem Schmelzer professzor barátian hozzájárult ahhoz, hogy jelentős tanulmányát a magyar rabbiság történetének kiemelkedő alakjairól itt közöljük. Az engedményező levelet hozzám magyarul írta, válaszul az én angol nyelvű kérésemre, és ezt külön köszönöm. Menahem Schmelzer a középkori héber irodalom és könyvészet professzora, aki tanulmányait részben a Budapesti Rabbiszemináriumban, a Koppenhágai Egyetemen és a New York-i Rabbiszemináriumban végezte. Megszámolhatatlan műveiből számosat idézhetnénk, de itt csak egyet emelünk ki, amelyik Scheiber professzor kutatásaihoz kapcsolódik, nevezetesen a „A geniza szerepe a liturgia és a költészet tanulmányozásában”. Itt mondok ismét köszönetet a New York-i Rabbiszeminárium nyugalmazott tanárának, és a New York-i Rabbiszeminárium könyvtárosainak, akik lehetővé teszik majd, hogy számos kéziratos anyagot Löw Immánuellel kapcsolatban tanulmányozhassak.