low_immanuel-230x300

 

Zsidó folklór tanulmányok (Szeged, 2014)

Száz beszéd (Szeged, 1923) Tartalomjegyzék

– Haza
 I. Ferenc József
 Születésnap 1914. VIII. 18. 3
 Születésnap 1916. VIII. 18. 6
 Gyászbeszéd 1916. XI. 30. 9
 Gyászbeszéd 1916. XII. 2. 16
 IV. Károly
 Születésnap 1917. VIII. 17. 22
 A korona 1916 XII. 29. 26
 Gyászbeszéd 1922. IV. 4. 31
 II. Rákóczi Ferenc 1906. X. 27. 34
 II. Rákóczi Ferenc 1906. X. 29. 40
 Széchenyi István gr. 1910. IV. 8. 48
 Deák Ferenc 1903. X. 17. 53
 Eötvös József b. 1913. XII. 12. 60
 Tisza Kálmán 1902. III. 21. 66
 Tisza Lajos gr. 1898. I. 26. 76
 Kossuth Lajos 1902. IX. 19. 78
 Görgey Arthúr 1917. III. 15. 82
 Horváth Mihály 1910. X. 22. 85
 Szilágyi Dezső 1901. VIII. 7. 89
 Klauzál Gábor 1904. XI. 18. 96
 Vörösmarty Mihály 1900. XI. 30. 101
 Arany János 1917. V. 20. 110
 Petőfi Sándor 1922. III. 15. 114
 Jókai Mór 1921. VI. 13. 118
 Mikszáth Kálmán 1910. VI. 3. 123
 Eötvös Károly 1916. IV. 18. 128
 Beőthy Zsolt 1922. VI. I. 133
– Hit
 A 84-ik zsoltár 1921. VI. 11 141
 Fölszentelő Szeged 1903. V. 19. 144
 Fölszentelő Pancsova 1910. V. 16. 152
 Löw Lipót. Centenáriumi beszéd 1911. VI. 4. 158
 Egyesülés 1911. XII. 25. 167
 A lelkipásztor 1902. III. 18. 175
 A kántor 1912. XII. 8. 174
 A tanító 1914. VI. 29. 178
 Rút 1921. VI. 29. 178
 Én 1905. VI. 9. 183.
 A hitnek éledése 1922. VI. 2. 190
 Az imádság 1917. IX. 17. 193
 Megtérés 1917. IX. 18. 198
 Az Úr szőleje 1919. IX. 25. 202
 Jeladó kürt 1919. IX. 26. 206
 Az élet könyve 1921. X. 3. 209
 Mulandóság 1921. X. 4. 213
 Döntő szó 1917. IX. 26. 215
 Amit az Úr gyűlöl 1919. X. 4. 220
 Gyermekei vagytok az Úrnak 1921. X. 11. 223
 Koránkelés 1921. X. 11. 226
 Lélekölő irány 1922. IX. 23 229
 És az Isten 1922. IX. 24. 232
 Ellentétek 1922. X. 2. 237
 Építs és plántálj 1919. X. 9. 242
 Vidámság 1921. X. 16. 245
 Hozsanna 1922. X. 7. 249
 Az aggkor 1919. X. 16. 252
 Erős mint a halál 1920. IV. 3. 255
 A főváros 1922. IV. 12. 259
 Fönnmaradásunk 1922. IV. 13. 263
 A víz 1922. IV. 18. 267
 A tűz 1922. IV. 19. 270
 Amiben elütünk 1922. X. 14. 273
 Herder 1903. XII. 18. 276
 Március 12. I. 1919. III. 12. 282
 Március 12. II. 1922. III. 12. 284
 Március 15. I. 1919. III. 15. 287
 Március 15. II. 1920. III. 15. 289
 Aranymenyegző 1922. VII. 9. 291
– Holtak
 Két nyelvtudós 1922. VI. 29. 295
 Goldziher Ignác 1921. XII. 10. 299
 Kármán Mór 1916. III. 12. 310
 Kiss József 1922. III. 7. 318.
 Ágai Adolf 1917. III. 1. 331
 Kompert Lipót 1922. VI. 3 344
 Schachter Miksa 1918. II. 19. 349
 Új vértanúk 1920. II. 26. 355
 Lőwy Mór 1908. IV. 29. 358
 Perls Ármin 1914. X. 27. 361
 Kohn Sámuel 1920. IV. 10. 368
 Rósa Izsó 1918. V. 27. 372
 Kisebb halottiak I-XX 1918. V. 27. 375
 Sírkőavató I. 1922. VI. 11. 392
 Sírkőavató II. 1922. VI. 25. 393
 Sírkőavató III. 1922. VII. 2. 394

Hetven beszéd (Szeged, 1928) Tartalomjegyzék

 1915.
o IV. 8. Háborús magyarság
 1914.
o XI. 13. Hadikölcsön I
o XII. 2. Szerbia I
 1915.
o III. 30. Przemsyl I
 17 Anglia I
 24 Lemberg
o V. 19. Hadikölcsön II
 20. Hősök halála
o VI. Przemsyl II
 13. Itália
o VII. 11. A monarkia I
o IX. 1. Békesség
o 18. Megbékülés
o 22. A haza
o 23. A gépmadár
o X. 8. Árszöktetők
o 10. A bölcsesség
o 10. Oroszország I
o 15. Hadikölcsön III
o 29. Szegek
o XI. 12. A monarkia II
o XII. 3. Szerbia II
o 10 Germánia
o 24 A tömeg
o 31 Anglia II
 1916.
o I. 14 Oroszország II
o 28 Franciaország
o V. 1 A Kárpátok
o 19 Békevágy
o VI. 8 A rózsa
o VIII. 11 A vigasz
o IX. 8 Havasalföld I
o 28 A hazai zsidóság
o 29 Távlat
o X. 7 Tóhuvabóhu
o 7 A haza imádsága
o 11 Az orkán
o 12 Erdély
o XI. 10 Lengyelország
o 15 Havasalföld II
o 22 Hellas
o 24 Hadikölcsön IV
 1917.
o I. 27 A Kaiser
o IV. 7 A közszellem
o 8 A kenyér
o V. 11 Az unió
o 27. Hadikölcsön V
o VI. 8 A hús
o VIII. 3 Negyvenhatosaink
o IX. 30 Örök rendtartás
o X. 7 Világbéke
o 26 Hősök emléke
o XII. 28 Hadikölcsön VII
 1918.
o II. 15 Győz a béke
o III. 8 Békelevél
o 28 A sajtó
o 29 Egyálltóhelyben
o V. 16 A ruha
o 18 Hazaszállók
o VI. 21 Hadikölcsön VIII
o XI. 21 Itthon
 1919.
o I. 21 Gyász
o VIII. 8 A történelem
 1923.
o I. 21 Madách
o II. 22 Rathenau
 1924.
o IV. 25 A 12 törzs
 1925.
o V. 1 Emléktáblák
 1927.
o V. 29 Hősök ünnepe
 1928.
o V. 20 Kihajt a lecsonkolt törzs !
o 26 Emlékezés
o VII. 15 Biedl Jenő

A Szentély fűszerszámai (Szeged, 1939)

Deák Ferenc – gyászbeszéd (Szeged, 1876)

A mi zsinagógánk: jubiláris beszéd (Szeged, 1928)

Kilenc kéz: Emlékbeszéd 5691 Adar 7-edikén (Szeged, 1931)

Kossuth Lajos: Hat emlékbeszéd (Szeged, 1894)

A föld – milleniumi beszéd (Szeged: Várnay L. Ny. 1896)
A szegedi chevra 1787-től 1887-ig / írták Löw Immánuel és Klein Salamon (Szeged, 1887)
A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig / írták Löw Immánuel és Kulinyi Zsigmond (Szeged, 1885)

Ismeretlen szerző

Aramæische Pflanzennamen PDF / EPUB (Lipcse, 1881)

Schlesinger Sámuel

Strack, Hermann L. (1883, Theologisches Literaturblatt, 173. o.)

Pflanzennamen bei Raschi In: Festschrift zum 70. Geburtstage A. Berliner’s (Berlin, 1903)

Szegek

Az Énekek Éneke – fordította Löw Immánuel (Szeged, 1885)

A magyar nyelvújitás szótárához

Fényszóró drágakövek In: Magyar Zsidó Szemle (1937) 312-317. o.

Ágai-szószedet. Rubinyi Mózes bevezetésével. (Budapest: Magyar Nyelvőr, 1924)

Sprachwissenschaft” (400-411. o.) “Verzeichnis der hebräischen und aramäischen Wörter in Abraham Geigers Schriften” (492-502. o.) In: Geiger, Ludwig; Abraham Geiger: Leben und Lebenswerk (Berlin, 1910)

Immanuel Löw – Abraham Geiger: Einleitung in die Wissenschaft des Judenthums (Berlin, 1873) Tartalomjegyzék

Pages 4-201: Einleitung in die Wissenschaft des Judenthums
Pages 212-213: Einleitung in die Bibel
The manuscript contains notes of Abraham Geiger’s lectures on scholarly Judaism and introductions into the Hebrew bible, given at the Hochschule fuer die Wissenschaft des Judentums in Berlin in 1873. The notes were taken by the student Immanuel Loew, who later became the Rabbi of Szeged, Hungary. They are written in German shorthand with longhand inserts in Greek, Latin, and in Hebrew.
Attached on the rear pastedown is a note by Abraham Geiger himself.
Also included are inserted notes, one of them might be in Geiger’s hand.

Studien zur jüdischen Folklore

J. Schweitzer: Studien zur jüdischen Folklore (Könyvismertető) (Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 1976 Vol. 30, 151-152. o.)

Löw emlékköny

A nyelvőr hírei

Aramäische Schlangennamen (1909, Szeged)

Asphodelus In: Festschrift Adolf Schwarz : Zum siebzigsten Geburtstage 15. Juli 1916 (Berlin, 1917, 311-316. o.)

Mineralien Der Juden

Scheiber Sándor előszava a Fauna und Mineralien der Judenhez Kövér András fordításában

Antimon: Ein Kapitel aus Meinem Mineralien der Juden (Budapest: Neuwald, 1942)

Der Diamant: Ein Kapitel aus Meinem Mineralien der Juden (Budapest, 1941)

Der Biblische ‘Ēzōb (Wien: Hölder, 1909)

Aramäische Fischnamen In: Orientalische Studien : Theodor Nöldeke zum 70. Geburtstag:  (1906, Giessen)

Samuel Krauss, Löw, Immánuel kommentárjával: Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum (Berlin, 1898-1899) 1. kötet  2. kötet

L. de Nobiscu: Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum. Teil I. Teil II. (Könyvismertető) (Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1903, Vol. 17, 192-196. o.)

Siegmund Fraenkel: Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Preisgekrönte Lösung der Lattesschen Preisfrage. Teil II. (Könyvismertető) (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1901, Vol. 55, 353-358. o.)

Orientalistische Literaturzeitung

Säge und Sonne (1912, Vol. 15, 305. o.)

Sprechsaal: Berichtigung zu OLZ 1913, 437 (1914, Vol. 17, 132-133. o.)

Zu den Aramäischen Papyrus von Elephantine (1915, Vol. 18, 4. o.)

Schachtelhaim und Schwaden (1916, Vol. 19, 353-363. o.)

Julius Ruska: Das Steinbuch des Aristoteles mit literargeschichtlichen Untersuchungen nach der arabischen Handschrift der Bibliothèque Nationale hrsg. u. übers. 1912. [Könyvajánló] (1913, Vol. 16, 373-375. o.)

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG)

Bemerkungen zu Nöldeke’s Anzeige von Bickell Kalilag und Damnag (Vol. 31, 535-540)

Tosefta nach den Erfurter und Wiener Handschriften mit Parallelstellen und Varianten (Könyvismertető) (Vol. 37, 467-469)

Thesaurus syriacus (Könyvismertető) (1883, Vol. 37, 469-476. o.)

Berichtigungen: Thesaurus syriacus (1883, Vol. 37, 617. o.)

Bemerkungen zu Merx, Proben der syrischen Uebersetzung von Galenus-Schrift über die einfachen Heilmittel (ZDMG. 40, 763-765)

Thesaurus syriacus (Könyvismertető) (ZDMG. 41, 359-364)

Illustration de la Flore d’Égypte. vol. II (ZDMG. 41, 521-522) (Könyvismertető)

R. Payne Smith: Thesaurus syriacus (Oxonii, 1890) (Könyvismertető) (1891, Vol. 45, 697-705. o.)

Thesaurus syriacus (Könyvismertető) (ZDMG. 47, 514-537)

Biestmilch (ZDMG. 62, 120-122)

Zu Brockelmann’s Bemerkung über syr. qurtisa (ZDMG. 66, 332)

Talmud Babylonicum codicis hebraici Monacensis 95 fautore Johanne Schnorr von Carolsfeld arte phototypica depingendum curavit praefatione et argumentis instruxit (Könyvismertető) (ZDMG. 68, 417-420)

Bemerkungen zu Budge’s “The Syriac Book of Medicines” (ZDMG. 70, 525-521)

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft

Bemerkungen zu Jahrg. 28 241 ff. (1909, Vol. 29, pp. 215-217. o.)

Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete

Aramäische Lurchnamen (1912, Vol.26, pp. 126-147)

Cuscuta (1914, Vol.28, pp.1-14)

Erwe und Wicke (1916, Strassburg, Bd. XXX., 171-183.)

Lexikalische Miszellen (1908, Vol. 22, 79-97. o.)

Lexikalische Miszellen (1909, Vol. 23, 274-295. o.)

Der Reis (1907, Strasbourg, 206-215.)

Karpas (1915, 247-264)

El Saddaj

Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete

Semitische Färberpflanzen (1922, Vol. 1, 97-168. o.)

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes

Bemerkungen zu ‚Schwally’s Idioticon‘ (Vol. 10, 133-137)

Šōšannā (1908, Vol. 22, 154-174. o.)

שלק (Vol. 23, 366-371)

שקיפס (Vol. 24, 126-126)

אחה (Vol. 24, 349-350)

Lexikalische Miszellen (Vol. 25, 187-195)

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums

Miscellen (1882, Vol. 31, 96. o.)

Miscellen (1882, Vol. 31, 235-240. o.)

Miscellen (1882, Vol. 31, 286-288. o.)

Miscellen (1882, Vol. 31, 333-336. o.)

Commentaire sur Jérémie par Rabbi Josef ben Siméon Kara auteur francais du XIe siécle publié pour la premiére fois d’aprés deux manuscrits de la bibl nationale de Paris par Léon Schlosberg (1881, Paris) (Könyvismertető) (1882, Vol. 31, 381-382. o.)

Miscellen (1882, Vol. 31, 430-432. o.)

Miscellen (1884, Vol. 33, 466-468. o.)

Lattes Mosé: Miscellanea-Postuma (Milánó, 1884-1885) (Könyvismertető) (1886, Vol. 35, 191. o.)

Miscellen (Nachricht) (1887, Vol. 36, 143-144. o.)

Notiz (1887, Vol. 36, 240. o.)

Miscellen (1892-1893, Vol. 37, 483-484. o.)

Notizen (1894-1895, Vol. 39, 238-239. o.)

Miscellen: Amboriqlon – emboirichlon – involucrum (1900, Vol. 44, 185. o.)

Miscellen (1901, Vol. 45, 181-182. o.)

Salomonski, Martin: Gemüsebau und -Gewächse in Palästina zur Zeit der Mischnah (Berlin, 1911) (Könyvismertető) (1911, Vol. 55, 743-744. o.)

Dr. Julius Preuss: Biblisch-talmudische Medizin (Berlin, 1911) (Könyvismertető) (1912, Vol. 56, 107-115. o.)

Bacher Wilhelm: Die Proömien der alten jüdischen Homilie. Beitrag zur Geschichte der jüdischen Schriftauslegung und Homiletik (Leipzig, 1913) (Könyvismertető) (1913, Vol. 57, 373-375. o.)

Quisquilien (1916, Vol. 60, 227-229. o.)

Der Kuß (1921, Vol. 65, 253-276)

Der Kuß (Schlus) (1921, Vol. 65, 323-349)

Fi Tadbir as-sihhat: Gesundheitsanleitung des Maimonides für den Sultan al-Malik al-Afdal (Leiden, 1925) (Könyvismertető) (1926, Vol. 70, 221-222. o.)

Jacob Levy – Lazarus Goldschmidt: Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim (Berlin, 1924) (Könyvismertető) (1927, Vol. 71, 73-74. o.)

Dreifus, Dr. Erwin Manuel: Die Familien amen der Juden unter besonderer Berücksichtigung der Verhaltnisse in Baden zu Anfang des 19. Jahrhunderts (Frankfurt, 1927) (Könyvismertető) (1927, Vol. 71, 315-316. o.)

S.M. Laser, H. Torczyner: Deutsch-Hebräisches Wörterbuch (Berlin-Wien 1927) (Könyvismertető) (1928, Vol. 72, 551-552. o.)

Zu terafim (1929, Vol. 73, 314. o.)

Baruch Krupnik – Dr. A. M. Silbermann: Handwörterbuch zu Talmud, Midrasch und Targum mit Belegen aus den Quellen (London, 1927) (Könyvismertető) (1929, Vol. 73, 417-418. o.)

Kroner, Rabbiner Dr. H.: Der medizinsche Schwanengesang des Maimonides (1928) (Könyvismertető) (1929, Vol. 73, 498-499. o.)

Michel Schlesinger: Satzlehre der aramäischen Sprache des babylonischen Talmuds (Könyvismertető) (1931, Vol. 75, 146. o.)

Wohlgemuth, Josef: Das Tier und seine Wertung im alten Judentum (Frankfurt, 1930) (Könyvismertető) (1931, Vol. 75, 392-393. o.)

Edmund Lippmann: Geschichte Der Magnetnadel bis zu Ertindung des Kompasses (gegen 1300) (Berlin, 1932) (Könyvismertető) (1932, Vol. 76, 456-463. o.)

A. Eig – M. Zohary – N. Feinbrung: The Plants of Palestine. Analytical Key (Jerusalem, 1931) (Könyvismertető) (1932, Vol. 76, 538. o.)

Die Kohut-Löw-Steinschneider-Korrespondenz (1934, Vol. 78, 211-232. o.)

Lissa. Ein Bruchstück aus meiner Fauma der Juden (1934, Vol. 78, 271-273. o.)

J.Reznicov: Deutsch-Hebräisches Wörterbuch (1934, Breslau) (Könyvismertető) (1934, Vol. 78, 374. o.)

Die Flora Transjordaniens erschien in Genf 1930 aus dem Nachlass (Genf, 1930) (Könyvismertető) (1935, Vol. 79, 55-56. o.)

Notizen zu Realien bei Maimuni (1935, Vol. 79, 159-164. o.)

Der Badeschwamm: Ein Kapitel aus der Fauna der Juden (1935, Vol. 79, 422-431)

Bodenhaimer F.S.: Animal Life in Palestine (Jerusalem, 1935) (Könyvismertető) (1936, Vol. 80, 297-300. o.)

Ein neues Lehnwort aus dem Griechisch-Lateinische (1936, Vol. 80, 362. o.)

Ein Lösungsversuch (1936, Vol. 80, 454-455. o.)

Das Eisen (1937, Vol. 81, 25-55. o.) Különnyomat

H. Brody (szerk.): Diwan of Eleasar ben Jaakob ha-Babli (Jerusalem, 1935) (Könyvismertető) (1937, Vol. 81, 186-188. o.)

Patai Rafael: Hamajim (Tel Aviv, 1936) (Könyvismertető) (1937, Vol. 81, 252-253. o.)

Sefer-hajōbēl li-Professor Šĕmūēl Krauss limelōt lō šiv’īm šānā (Jerusalem, 5697) (Könyvismertető) (1937, Vol. 81, 255-256. o.)

Bruno Schindler: Occident and Orient – In Honour of Haham Dr. M. Gaster’s 80th Birthday (London, 1936) (Könyvismertető) (1937, Vol. 81, 305-309. o.)

Krauss Semuel: Tōßĕfōt hā-‘ārūkh haššālēm lĕhārav Chănōkh Jĕhūdā Kohut (Vienna, 1937) (Könyvismertető) (1937, Vol. 81, 509. o.)

Menko Max Hirsch (szerk.): Frucht vom Baum des Lebens. Ozer (lies Ozar) Peroth Ez Chajim (Berlin-Antwerpen, 1937) (Könyvismertető) (1937, Vol. 81, 515-516. o.)

Marcus Wald: Die arabischen Glossen in den Schriften der Geonim (Dissertation-Zürich) (Oxford, 1935) (Könyvismertető) (1938, Vol. 82, 210. o.)

Die Perle: Ein Kapitel aus meiner Mineralogie der Juden (1939, Vol. 83, 286-287. o.)

 

reform_david

flora

Die Flora der Juden

Jávorka Sándor: Vorgänger der “Flora der Juden” (Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 1934, Vol. 78, 232-236. o.)

I
Kryptogamae, Acanthaceae – Composaceae (1928)

Dalman, Gustaf  (1927)

II

Iridaceae – Papilionaceae (1924)

Dalman, Gustaf (1924)

Max, Löhr (1925, Deutsche Literaturzeitung)

III

Pedaliaceae – Zygophyllaceae (1924)

Dalman, Gustaf (1926)

IV

Zusammenfassung, Nachträge, Berichtigungen, Indizes, Abkürzungen (1934)

Max Meyerhof: Die Flora der Juden, Band IV (Zusammenfassung, Nachträge, Berichtigungen, Indizes, Abkürzungen) (Könyvismertető) (Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 1934, Vol. 78, 371-373. o.)

reform_david

ilow3

Gesammelte Schriften

1. kötet

Schürer, Emil (1891) (1. és 2. kötet)

2. kötet

3. kötet

Schürer, Emil

4. kötet

Schürer, Emil (1899)

5. kötet

Schürer, Emil (1900)

reform_david