Semitic Studies: In Memory of Immanuel Löw / Keleti dolgozatok Löw Immánuel emlékére

Scheiber Sándor (szerk.): Semitic Studies: In Memory of Immanuel Löw / Keleti dolgozatok Löw Immánuel emlékére (Budapest, 1947)

Scheiber Sándor (szerk.): Semitic Studies (Hebrew) (Budapest, 1947)

Borító

Előszó

Tartalomjegyzék

Vidor Pál

Bernáth Miklós 

Friedman Dénes

Grünvald Fülöp 

Szemere Samu

Waldapfel József

Trencsényi-Waldapfel Imre

Csech Arnold

Krausz Sámuel

Hahn István

Vihar Béla

Benoschofsky Imre

Péter László

Koehler Ludwig

Menahem Schmelzer: Löw Immánuel és Scheiber Sándor

Menahem Schmelzer: “Löw Immánuel és Scheiber Sándor.” In: Babits Antal (szerk.) Papírhíd az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára. Logos Kiadó, Budapest, 2013, 187-197. o.

Megjegyzés Ungvári Tamástól

Menahem Schmelzer professzor barátian hozzájárult ahhoz, hogy jelentős tanulmányát a magyar rabbiság történetének kiemelkedő alakjairól itt közöljük. Az engedményező levelet hozzám magyarul írta, válaszul az én angol nyelvű kérésemre, és ezt külön köszönöm. Menahem Schmelzer a középkori héber irodalom és könyvészet professzora, aki tanulmányait részben a Budapesti Rabbiszemináriumban, a Koppenhágai Egyetemen és a New York-i Rabbiszemináriumban végezte. Megszámolhatatlan műveiből számosat idézhetnénk, de itt csak egyet emelünk ki, amelyik Scheiber professzor kutatásaihoz kapcsolódik, nevezetesen a „A geniza szerepe a liturgia és a költészet tanulmányozásában”. Itt mondok ismét köszönetet a New York-i Rabbiszeminárium nyugalmazott tanárának, és a New York-i Rabbiszeminárium könyvtárosainak, akik lehetővé teszik majd, hogy számos kéziratos anyagot Löw Immánuellel kapcsolatban tanulmányozhassak.

Löw alkotásainak bibliográfiája 1943-ig

Dr. Frenkel Jenő (Eugene Frenkel) (1902-1989)

Markovits Zsolt rabbi megemlékezése Frenkel Jenő szegedi főrabbiról, Löw Immánuel munkatársáról.

 

Eugen Frenkel: Der Schriften Immanuel Löws (In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums,  Jahrg. 78, 1934, Wien, 236-255.o.)

Eugen Frenkel: Bibliographie der Schriften Immanuel Löws (In: Semitic Studies, 1947, Budapest, 6-11. o.)

Shlomo Shunami: Bibliographies of Jewish Authors Published in the Years 5699-5707 (1939-1947) (Budapest, 1947)

Scheiber Sándor kiegészítései Löw Immánuel bibliográfiájához (In: Semitic Studies, 1947, Budapest, 357-360. o.)