Ábrahám Vera: A Löw Könyvtár sorsa

Ábrahám Vera: Löw Immánuel sírversei: textusok a szegedi neológ izraelita temetőben (2009, OR-ZSE – MTA Vallástudományi Kutatócsoport)

Benyik György: Löw Immánuel a magyar történelem nagyjairól In: Szegedi Műhely 39. (2000) 24-30. o.

Glässer Norbert – Zima András: A magyarországi Wissenschaft des Judentums íve Löwöktől Scheiberig, Scheiber Sándor a Löw-hagyaték gondozója

Glässer Norbert: Az integráció politikai liturgiái: Szimbolikus politika és hazafiság Löw Immánuel beszédeiben In: Tóth István (szerk.) Zsidók Szeged társadalmában. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.11.12-2014.11.13. Szeged: Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2014. 92-111. o.

Hídvégi Máté: Tenyeremre rajzoltalak

Hídvégi Máté: A Löw-per

Hídvégi Máté: Löw Immánuel utolsó hónapjai

Hídvégi Máté: Immánuel Löw’s Reflections on “The Essence and Evolution of Judaism” in His Letters to Ignaz Goldziher in 1888 In: Goldziher Memorial Conference (2005) 75-81. o.

Samuel, Krauss: Ein Lebenswerk

Marjanucz László: Löw Immánuel tragikus sorsa a háború végén

Medgyesi Konstantin: Egy meghiúsult Zadravecz-interjú háttere In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1999/2000, 75-81. o.

Molnár Judit: A legtudósabb rabbi sorstalansága In: História (2004) 17-22. o. A szerző a Szegedi Tudományegyetem docense.

Péter László: Löw Immánuel

Péter László: Löw Immánuel és Móra Ferenc

Péter László: Levelezése Löw Imánuellel In: Péter László – Kálmány Lajos, Szeged, 2008. 37-49. o.

Péter László: Kálmány Lajos és Löw Immánuel barátsága In: Péter László, Kálmány Lajos, Szeged, 2008. 211-226. o.

Reizner János: Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi letelepítése körül (Szeged, 1885)

Scheiber Sándor: Löw Immánuel

Scheiber Sándor: Löw Immánuel és a zsidó néprajz

Scheiber Sándor: Kálmány Lajos leveleiből Löw Immánuelhez In: Tiszatáj, Szeged, 1947 (4)

Scheiber Sándor (szerk.): Semitic Studies: In Memory of Immanuel Löw / Keleti dolgozatok Löw Immánuel emlékére (Budapest, 1947)

Shlomo Shunami: Bibliographies of Jewish Authors Published in the Years 5699-5707 (1939-1947) (Budapest, 1947)

Varga Papi László: Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Vidor Pál:  Löw Immánuel és a budai község

Zombori István: Löw Immánuel hagyatéka Jeruzsálemben

reform_david