Ábrahám Vera: A Löw Könyvtár sorsa

Glässer Norbert – Zima András: A magyarországi Wissenschaft des Judentums íve Löwöktől Scheiberig, Scheiber Sándor a Löw-hagyaték gondozója

Hídvégi Máté: Tenyeremre rajzoltalak

Hídvégi Máté: A Löw-per

Hídvégi Máté: Löw Immánuel utolsó hónapjai

Hídvégi Máté: Immánuel Löw’s Reflections on “The Essence and Evolution of Judaism” in His Letters to Ignaz Goldhizer in 1888 In: Goldziher Memorial Conference (2005) 75-81. o.

Samuel, Krauss: Ein Lebenswerk

Marjanucz László: Löw Immánuel tragikus sorsa a háború végén

Péter László: Löw Immánuel

Péter László: Löw Immánuel és Móra Ferenc

Reizner János: Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi letelepítése körül (Szeged, 1885)

Scheiber Sándor: Löw Immánuel

Scheiber Sándor: Löw Immánuel és a zsidó néprajz

Scheiber Sándor: Kálmány Lajos leveleiből Löw Immánuelhez In: Tiszatáj, Szeged, 1947 (4)

Scheiber Sándor (szerk.): Semitic Studies: In Memory of Immanuel Löw / Keleti dolgozatok Löw Immánuel emlékére (Budapest, 1947)

Shlomo Shunami: Bibliographies of Jewish Authors Published in the Years 5699-5707 (1939-1947) (Budapest, 1947)

Varga Papi László: Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Vidor Pál:  Löw Immánuel és a budai község

reform_david