Menahem Schmelzer: Löw Immánuel és Scheiber Sándor

Menahem Schmelzer: “Löw Immánuel és Scheiber Sándor.” In: Babits Antal (szerk.) Papírhíd az egyetemes kultúra szolgálatában. Tanulmánykötet Scheiber Sándor születése századik évfordulójára. Logos Kiadó, Budapest, 2013, 187-197. o.

Megjegyzés Ungvári Tamástól

Menahem Schmelzer professzor barátian hozzájárult ahhoz, hogy jelentős tanulmányát a magyar rabbiság történetének kiemelkedő alakjairól itt közöljük. Az engedményező levelet hozzám magyarul írta, válaszul az én angol nyelvű kérésemre, és ezt külön köszönöm. Menahem Schmelzer a középkori héber irodalom és könyvészet professzora, aki tanulmányait részben a Budapesti Rabbiszemináriumban, a Koppenhágai Egyetemen és a New York-i Rabbiszemináriumban végezte. Megszámolhatatlan műveiből számosat idézhetnénk, de itt csak egyet emelünk ki, amelyik Scheiber professzor kutatásaihoz kapcsolódik, nevezetesen a „A geniza szerepe a liturgia és a költészet tanulmányozásában”. Itt mondok ismét köszönetet a New York-i Rabbiszeminárium nyugalmazott tanárának, és a New York-i Rabbiszeminárium könyvtárosainak, akik lehetővé teszik majd, hogy számos kéziratos anyagot Löw Immánuellel kapcsolatban tanulmányozhassak.

Az Alapítványról

Immanuel Löw Heritage Foundation

Löw Immánuel Alapítvány

20140928ungvari-tamas
Prof. Dr. Ungvári Tamás

 

Elnök: Prof. Dr. Ungvári Tamás
KurátorokProf. Dr. Péter László,  Prof. Dr. Hídvégi Máté.

Löw Immánuel főrabbi (1854-1944), a szabadságharc híres rabbijának fia Szegeden született. Tanítványa, Scheiber Sándor szerint „a földkerekség élő legnagyobb zsidó tudósa volt, aki áttekintette mindazt, amit a zsidó szellem alkotott a Szentírástól napjainkig.”

Ezt a tudós életművet, többszáz zsinagógai beszédét, a magyar néprajzban alkotott kutatásait mára elfeledték. A „Zsidók flórája” (Die Flora der Juden) című négykötetes alkotása csak németül jelent meg: magyar, vagy angol fordítása nem létezik.

A magyar judaisztika és etnográfia legnagyobb alakja 1944-ben a szegedi gettóba kényszerült. Hiába volt az első, aki közvetlen Stockholmból a svéd oltalomlevelet megkapta. A kilencven-esztendős vak férfi tüdőgyulladást kapott. Fonott székében zsúfolták a vagonba, majd Budapesten kivételezettként az Aréna úti zsinagóga gyűjtőtáborába vitték, innen a Wesselényi utcai kórházba. A csonttá soványodott világtalan Löw itt hunyt el.

Tartozunk neki.

Az Alapítvány a mester műveinek fordítására, újrakiadására alakult esztendeje. Első munkája az Amerikából finanszírozott könyvritkaság, a Löw emlékkönyv(1946) restaurálása és digitalizása volt. Ezt közzétettük az Országos Rabbiképző – Zsidó egyetem honlapján.

Löw Immanuel munkáiban héber, arámi, arab, perzsa, görög, latin, román és orosz hivatkozások vannak. Német nyelvű munkáit így csak egy kollektíva fordíthatja magyarra és angolra.

A francia Antalis magyarországi leányvállalatának és vezérigazgatójának nagylelkű adománya tette lehetővé a Löw Alapítvány létrejöttét.

Köszönettel:
A kuratórium